Huisregels

 1. Minimale leeftijd is 18 jaar.

 2. Legitimatie verplicht. Hieronder valt geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

 3. Entreegeld, geldend op zaterdag en speciale party's betalen bij de kassa.

 4. Geen toegang voor personen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen Poema is drugsgebruik ten strengste verboden. Poema hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van zowel hard-, als softdrugs.

 5. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval direct ingeschakeld.

 6. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

 7. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

 8. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.

 9. Verboden goederen te verhandelen in en rondom Poema, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.

 10. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot Poema worden ontzegd.

 11. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.

 12. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoond kan hij of zij verwijderd worden en een (eventuele) ontzegging krijgen voor 1 jaar.

 13. Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

 14. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.

 15. Het is verboden om consumpties die buiten het bedrijf gekocht zijn mee naar binnen te nemen.

 16. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht 1 van de gastheren in te schakelen.

 17. Bedreiging, mishandeling, intimidatie openbare geweldpleging en andere vormen van agressie zijn verboden en kan tot inschakeling van de politie en/of een ontzegging van 1 jaar leiden.

 18. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

 19. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

 20. Bij Poema kan je gebruik maken van kluisjes. Het gebruik van kluisjes is geheel op eigen risico. Poema kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vermissing en/of diefstal van eigendommen van haar bezoekers.

 21. Poema kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiele en immateriele schade aan bezoekers.

 22. Overtreding van het huisreglement van Poema kan leiden tot verwijdering en een ontzegging van 1 jaar.

 23. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van Poema over de te nemen maatregelen.

 24. Camera's waken over u en onze veiligheid. Na ongeregeldheden, ongevallen of bij een vermoeden van strafbare feiten kunnen deze opnames ter beschikking worden gesteld aan de politie. De opnames kunnen tevens worden gebruikt voor het bepalen van een ontzegging van de toegang.

 25. Uitzonderingen op het huisreglement van Poema kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.

Heeft u klachten over het deurbeleid? Meld ze binnen vijf dagen aan het Panel Deurbeleid Utrecht: info@paneldeurbeleidutrecht.nl en aan de directie van Poema:info@clubpoema.nl.